Lægning af klikgulv: Sådan lægger du et klikgulv i 5 simple trin

Montering af klikgulv: Hvordan lægger man et klikgulv?
Montering af klikgulv: Hvordan lægger man et klikgulv?
Det er vigtigt, at du gør dig umage, når du skal lægge et klikgulv. Selvom alle i princippet kan lægge et klikgulv, handler det i høj grad om holde tungen lige i munden, hvis det skal undgå at blive ujævnt – og det ender det højst sandsynligt med, hvis du ikke gør arbejdet ordentligt. Herunder kan du blive klogere på, hvordan du lægger et klikgulv.

De fleste kan lægge et klikgulv, men lægning af klikgulv kræver, at du sætter griber arbejdet rigtigt an, hvis du ikke vil ende med et grimt og ujævnt resultat. I denne artikel følger en række gode råd, som du bør følge, når du skal lægge et klikgulv af træ.

Hvordan lægger man et klikgulv?

Der findes flere forskellige former for klikgulve, og det er derfor vigtigt, at du sætter dig ind i, hvordan den specifikke gulvtype lægges, før du går i gang. Nedenstående guide til lægning af klikgulv tager udgangspunkt i et klikgulv med træoverflade.

Der findes blandt andet følgende former for klikgulve:

  • Laminatgulv
  • Vinylgulv
  • Parketgulv
  • Sildebensparket

Som nævnt, varierer fremgangsmåden til lægning af klikgulv afhængigt af klikgulvets type. Du bør derfor altid sikre, at du har læst instruktionen grundigt, før du går i gang med at lægge dit nye gulv, hvis du vil have det bedst mulige resultat. Herunder følger en guide, som du kan følge, hvis du er i tvivl om, hvordan man lægger et klikgulv.

Her kan du se, hvordan lægning af klikgulv foregår.

#1: Sørg for at underlaget er jævnt, før du lægger dit klikgulv

Før du går i gang med at lægge dit klikgulv, er det vigtigt, at du forbereder underlaget. Det gælder, uanset om du skal lægge et vinylklikgulv, laminatgulv, sildebensklikgulv eller en hvilken som helst anden form for klikgulv.

Blot få millimeter ujævnheder på det underliggende beton- eller trægulv kan forårsage store udfordringer, når du klikgulvet skal lægges. Start derfor med at måle grundigt op, så du kan vurdere, om underlaget har ujævnheder. 

Som tommelfingerregel må der manskimalt være niveauforskelle på omkring 2 millimeter for hver anden meter, hvis resultatet skal være ordentligt. Viser det sig, at underlaget er ujævnt, er det derfor vigtigt, at du retter det op, før du går i gang med at lægge dit klikgulv.

Du måler ujævnheder med et stort vaterpas. Er der tale om et betongulv, kan du rette mindre ujævnheder ved at anvende en slibesten. Hvis der er en mindre fordybning, kan du bruge gulvpap til at udjævne fordybningen. 

Hvis gulvet et meget ujævnt, kan du i visse tilfælde gøre det plant ved at bruge selvnivellerende spartelmasse. Det kan købes i de fleste byggemarkeder, hvor du samtidig kan få hjælp til at vælge den rigtige løsning til netop din gulvtype.

#2: Sådan forbereder du rummet til dit klikgulv

Før du går i gang med at lægge klikgulvet, skal du opmåle rummet. Hvis du går i gang med at lægge klikgulvet, før du har opmålt rummet, risikerer du blandt andet, at der er for stor eller lille afstand til endevæggen – og så er du nødt til at starte forfra.

Start med at stille en afstandsklods ind til væggen dér, hvor du planlægger at starte klikgulvet. Den skal typisk minimum være 6 mm, som er den anbefalede afstand fra klikgulv til væg. Mål afstanden fra væg til væg, så du kan se, hvor meget plads der er til det sidste gulvbræt.

Som tommelfingerregel skal endebrættet minimum være 4 cm bredt, så du ikke ender med en lille stump, der er vanskelig at arbejde med. Længden af gulvbrædderne har ikke den store indflydelse, da de alligevel skal afkortes på langs, men sørg alligevel for, at der er minimum 60 centimeter, så brædderne ikke vrider sig.

Når du opmåler rummet, skal du tage højde for udfordringer i forhold til rummets udformning – det kan eksempelvis være en vægvinge eller et radiatorrør, som er i vejen. Det er vigtigt, at du tager højde for alle udfordringer, da de kan være afgørende for det endelige resultat.

#3: Brug altid trindæmpning under dit klikgulv

Der skal altid være trindæmpning under klikgulvet, så det ikke afgiver lyde, når du træder på det. Hvis du skal lægge klikgulv ovenpå et betongulv, skal du bruge foam med fugtspærre, mens du skal bruge foam uden fugtspærre, hvis du lægger det på et trægulv. Lægning af klikgulv involverer derfor også trindæmpning.

Skal du lægge et klikgulv på 1. sal, kan det være en god idé at bruge ekstra lyddæmpning under klikgulvet, så det afgiver mindst muligt støj. Her kan du få særlige lyddæmpende plader, som er i et tykkere materiale end det almindelige underlag. Du bør altid sætte dig ind i, hvilken lyddæmpning du skal anvende, før lægning af klikgulv.

Husk altid trindæmpning under klikgulvet – og før du går i gang med lægning af klikgulv.

Du skal lægge trindæmpningen, før du lægger klikgulvet. Start med at lægge et almindeligt stykke plastik eller folie 20 cm op ad væggen og minimum 2 cm ud på gulvet. Hvis du lægger trindæmpningen op ad væggen, vil der være 2 cm bag fodpanelet, hvilket får gulvet til at ligge skævt.

Start med at lægge én bane foam ad gangen, hvorefter du går i gang med at lægge klikgulvet. Hvis du lægger alt foamen ud på samme tid, vil du komme til at skubbe rundt på det, når du lægger dit klikgulv, hvilket gør arbejdsprocessen langt mere besværlig.

#4: Sådan starter du med lægning af klikgulv

Før du går i gang med at lægge dit klikgulv, er det vigtigt, at du har opsat afstandsklodser langs væggene. Du bør altid tjekke instruktionen for den eksakte afstand mellem gulv og væg. Typisk skal der være 1 mm luft pr. meter gulv, men som tommelfungerregel skal der minimum være 6 mm.

Efterfølgende skal du igen måle op, men denne gang på langs i stedet for i bredden. Start med at lægge det første gulvbræt, hvorefter du lægger det næste i forlængelse heraf. Du behøver ikke at klikke dem sammen, da du blot skal måle, hvor stort endestykket er.

Det er vigtigt, at det sidste stykke er minimum 60 cm, så det ikke bliver ujævnt, når gulvet er lagt. Hvis der er mindre end 60 cm, er du nødt til at afkorte det første bræt, så endestykket bliver de anbefalede 60 cm.

Før du lægger de brædder, der skal placeres op langs væggen, er du nødt til at fjerne feren. Det gør du med en stiksav, så du opnår et ensartet resultat. Hold stiksaven skråt og skær fra undersiden, så du undgår at flosse overfladen af klikgulvet.

Fer og not: 

  • Fer er den stump træ, der klikkes ind i det andet gulvbræt. 
  • Not er den rille, som feren stikkes ind i.

Når du har lagt den første række, kan du langsomt arbejde dig ud i rummet. Sørg for hele tiden at vurdere, om gulvet er jævnt i takt med at arbejdet skrider frem, da det er vanskeligt at ændre på et senere tidpsunkt – og selv de mest ujævnheder kan give et grimt resultst.

#5: Sådan afslutter lægning af klikgulv i træ

Hold gulvet på plads med kiler eller klodser undervejs, så du sikrer, at gulvet ikke skrider eller bliver ujævnt. Det kan desuden være en god idé at bruge knæbeskyttere, så du ikke kommer til at overbelaste dit knæ.

Vær opmærksom på, at det sidste bræt i rækken skal have minimum én centimeter yderligere luft, da gulvet skal have plads til at give dig. Skær endebrættet til, vip det ind i enden på nabobrættet og placér en kile, så det holdes på plads.

Du kan slå endebrættet fast med et trækjern. Hvis du du ikke har et trækjern, kan du i stedet bruge et koben. Gør du det, er det vigtigt, at du bruger et stødlag, så der ikke kommer mærker i dit klikgulv.

Et par rækker før, du når til endevæggen, bør du sætte arbejdet i bero, så du ikke ender med et lille hjørne, hvor du ikke har plads til at arbejde ordentligt. Brug eventuelt et slagjern til at slå de sidste gulvbrædder sammen – eller lim enderne sammen, hvis det sidste stykke ind mod væggen bliver for smalt.

Kan man slibe et klikgulv?

Du kan godt slibe et klikgulv af træ, hvis blot overfladen er tyk nok. Sørg derfor for at vælge et klikgulv med et tykt lag træ, så du kan slibe det, hvis det bliver ridset. Som udgangspunkt, kan et klikgulv slibes 5-6 gange, hvis overfladen er 3-4 mm tyk. Lægning af klikgulv involverer ikke slibning, da klikgulvet leveres uden ridser.

Det kan være en god idé at lakere træoverfladen, hvis du ønsker, at det skal være nemt at rengøre. Du bør dog være opmærksom på, at dit klikgulv ikke kan repareres for ridser og hakker, hvis du lakerer det, hvorfor der typisk skal lægges et nyt klikgulv.

Det samme gælder, hvis du vælger et klikgulv med en overflade af kunststof. Det er nemmere at holde, men du kan ikke reparere det – og samtidig lyder det mere plastikagtigt end et klikgulv af træ, hvilket ligeledes bør være med i dine overvejelser.

Før du køber et klikgulv, kan det desuden være en god idé at overveje, hvor det skal lægges. Det har nemlig afgørende indflydelse på lægning af klikgulv. Foregår lægning af klikgulv i et rum, hvor der er meget trafik, er det en god idé at vælge et klikgulv af en hård træsort som eksempelvis ask, bøg eller eg.

Hvad er et klikgulv?

Hvis du skal have et nyt gulv, er et klikgulv den oplagte løsning. Det er nemt at lægge for ikke-fagfolk, da der hverken skal bruges skruer, søm eller lim til at lægge klikgulvet. Det samles i stedet ved at klikke brædderne sammen. Lægning af klikgulv er derfor også langt nemmere end at montere et almindelig trægulv.

Et klikgulv består typisk af:

  • Et bundlag, som består af træ.
  • Et midterlag, som består af krydsfinér, spånplade eller et lignende materiale.
  • En overflade, som typisk består af træ på mellem 2,5-5 mm.

Herudover er der på hver bræt en fer og en not. Fer og not er det system, der anvendes til at klikke gulvbrædderne sammen – og det, der gør, at de fleste kan lægge et klikgulv, da det hverken kræver søm, skruer eller lim. Lægning af klikgulv er ikke svært, men det kræver, at du holder tungen lige i munden, hvis klikgulvet ikke skal afgive lyde og samtidig lægge korrekt.

Fælles for alle typer af klikgulve er, at de kræver et fast og jævnt underlag, hvis resultatet af lægning af klikgulv skal blive ordentligt. Det kan eksempelvis være et betongulv eller et eksisterende trægulv. Afhængigt af underlagets type, er der forskellige metoder til at gør det plant før lægning af klikgulv, hvis der er ujævnheder.

Du kan få klikgulve i mange forskellige materialer, men det mest almindelige er træ. Dette ligner et almindeligt trægulv, men der findes også andre – eksempelvis plastiklaminat eller almindelige parketgulve, sildebenparket eller plastiklaminat. Du kan finde flere gode råd her.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

You May Also Like
Read More

Istandsættelse: Sådan gør du din bolig klar til salg

Det er vigtigt, at du ordner dit hus, før du sætter det til salg. Det kan hæve prisen, og samtidig vil det give den potentielle køber en bedre idé om, hvordan huset ser ud, end hvis det ikke er sat i stand. Herunder får du en række gode tips til, hvordan du sætter dit hus i stand, så det skaber et godt førstehåndsindtryk til fremvisningen.
Read More
Read More

Skimmelsvamp i soveværelset: Sådan undgår du skimmelsvamp i soveværelset – og sådan kommer du af med det

Skimmelsvamp i soveværelset er en almindelig bekymring for mange boligejere og lejere. Skimmelsvamp er en type svamp, der kan vokse i fugtige områder i dit hjem og kan have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser for dig og din familie. Når skimmelsvampen først har etableret sig i soveværelset, kan det være svært og tidskrævende at fjerne den. Bliv klogere på, hvordan du forebygger og fjerner skimmelsvamp i soveværelset her.
Read More
Read More

Litografi: Hvad er et litografi, og hvordan kan jeg se, om det er ægte?

Er du i tvivl om, hvad et litografi er? I virkeligheden er det både en trykmetode, men også en betegnelse for de kunstværker, som er trykt med denne metode. Litografier er ofte nummererede, og de er trykt af kunstneren selv, hvilket gør dem penge værd. I denne artikel kan du læse mere om, hvad litografier er.
Read More